Levende gatetun

Levende gatetun
Levende gatetun

Det handler om å leve

Drangsvann er utformet som den klassiske landsbyen, som inviterer til aktivitet og fellesskap, naturlig integrert i det naturskjønne området. Den ekte følelsen av et godt naboskap er det første man tenker på når man kommer til området. Her har utbygger lagt vekt på estetiske og praktiske løsninger, til beste for både store og små.

Fellesområder og sosiale møteplasser er plassert på naturlige platåer og utsiktspunkt, og hele området er tilrettelagt for en prioritering av mennesker foran biler. Vakre og funksjonelle uterom, i umiddelbar tilknytning til boligene, legger til rette for gode opplevelser. Beplantning og steinformasjoner i gatene bidrar til å senke farten til de få bilene som kjører inn i området, slik at både syklister og fotgjengere kan ferdes helt trygt.

Tilrettelagt for et godt liv, uansett alder

Bevisste valg under planleggingen har resultert i romslige areal som er regulert til fellesområder. Utbyggerne har valgt å se bakover, inspirert av en tid da et godt nabolag betød fellesskap, solidaritet og dugnadsånd.

Drangsvann ivaretar de gode verdiene gjennom en tydelig gruppering av boliger i klynger, omsluttet av felles tun og trygge gatetun med varierte tilbud.

Boligene, og området rundt, innfrir morgendagens krav til moderne mennesker i alle aldre. Fokus på bærekraftige løsninger gir svært positive utslag for alle beboerne, og opplevelsen av å høre til et fremtidsrettet fellesskap forsterkes av nærheten til alt du trenger i hverdagen.

Naturlig vakkert

Bebyggelsen er utformet med tre som hovedmateriale i fasader, og utført med fremtidsrettede miljø- og energiløsninger. Gjennomtenkte løsninger og god planlegging er med på å skape enhet i boligområdene,
og feltet som helhet.

En god bolig handler like mye om utvendige som innvendige kvaliteter, og utbyggerne har virkelig tatt hensyn til dette i valg av materialer og utforming av området.


Meld din interesse

Navn:
Telefon:
E-post:
Jeg er mest interessert i :

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til at vi kan lagre dine persondata, og sende deg nyheter fra Drangsvann. Dine data er trygge hos oss. For mer informasjon les personvernerklæringen.