Arkitektens uttalelse

Nordic — Office of Architecture er ett av Norges ledende arkitektkontorer, ansvarlig for blant annet Oslo lufthavn, det nye regjeringskvartalet og en rekke ulike områdeplaner og boligprosjekter. Nordic har vært med på å planlegge Drangsvann fra starten, og har derfor inngående kjennskap til overordnede ideer for området, og helheten som nabolaget inngår i.

Anders Oskar Frederiksen fra Nordic er arkitektudannet i Danmark og har hatt hovedansvaret for både overordnede planer for Drangsvannsområdet.          

Stedet

Det nye boligområdet byr på en lys og åpen beliggenhet med utsikt mot Sukkevann i sør og Drangsvann i nord, og åpen park med varierte aktiviteter i vest. Stedet er preget av mye fin og variert natur som nå blir gjort tilgjengelig via nye turveier som knytter Sukkevann og Drangsvann sammen. Ved Drangsvann bygges en ny brygge og et kajakkhotell. Sukkevannslia er kun en liten sykkeltur fra Rona senter med dagligvarebutikk, treningssenter med mer.

Konsept

Boligfeltene ligger på naturlige landskapshyller i terrenget som gi bra utsikt og solforhold.

Boligene er bevist formet og gruppert for å skape skjermet uteareal, samtidig som de er orientert i terrenget slik at leilighetene får utsikt over enten Sukkevann i syd, eller Drangsvann i nord. Gatetunene blir felles grønn møteplasser hvor det er inndelt mindre soner på forskjellig nivå for beboerne.  

I Drangsvann  finnes boliger med en rekke forskjellig kvaliteter og størrelser. Hver bolig er utformet med sprang i fasaden for å dra inn dagslys gjennom dagen, og danne skjermede verandaer som er lune på ettermiddager og sommerkvelder.      

Form og utrykk

I utformingen av Drangsvann har vi hatt fokus på at boligene skal uttrykke arkitektonisk samhørighet med andre boliger som bygges rundt Drangsvann, samt naturen rundt, slik at området fremstår som en gjennomtenkt helhet.

I valg av materialer har vi hentet inspirasjon fra den varierte og forholdsvis uberørte naturen på Drangsvann. Derfor består fasadene og overflatene av tre, fibersementplater, aluminium og betong, som alle patinere naturlig og med fargetoner i samspill med fargene i området. Materialene er også lette å gjenbruke og krever minimalt med vedlikehold.

Bygningene er utformet slik at de fremstår nøkterne, med få velvalgte forskyvninger og utheng, som skaper gode og lune soner.

Drangsvann mener vi vil bli et moderne og stedstilpasset boligmiljø, og knyttet opp mot de mange fasilitetene som er og kommer i området blir dette en bo-oase.