«Vi skal bygge Norges beste nabolag»

Visjonen

«Alt på stell» er mer enn et slagord. Det er fundamentet for utviklingen av Drangsvann. Randesundbyen har allerede et stort utvalg av tjenester, aktiviteter og boligtyper. Det skal Drangsvann videreutvikle. Utbyggers visjon kan sammenfattes i disse punktene:

  • Størst tilbud for folk i alle aldre
  • Best tilgjengelighet til natur og servicetilbud
  • Et bærekraftig nærmiljø, med aktiviteter, tilhørighet og fellesskap
Drangsvann skal ha tilbud for alle aldre og interesser.

En moderne landsby

Den klassiske landsbyen, som innbyr til aktivitet og felleskap, ligger til grunn for utformingen av Drangsvann.

- Vi har jobbet med å utforme veiene og plassere boligene slik at det dannes sosiale soner i form av gatetun som innbyr til nabofellesskap, forteller utbyggerne.

Her prioriteres mennesker foran biler. Felles uteområder blir trivelige møteplasser. Beplantning og steinformasjoner i gaten senker farten til de få bilene, og skjermer syklister og fotgjengere. Ved å utnytte naturlige platåer og utsiktspunkt, får boligene gode forhold for sol og utsikt.

- Vi vil gi beboerne følelsen av å bo på landet, samtidig som de er nær det urbane, med alle tilbud og muligheter de fleste forventer i dag, sier utbyggerne.

Boligene og tilbudene rundt, skal innfri morgendagens krav. Når det gjelder fellesområdene har utbyggerne valgt å se bakover, inspirert av en tid da godt nabolag betød fellesskap solidaritet og dugnadsånd.

Drangsvann har mange rolige, gjemte idyller som blir bevart. Det er bra for miljøet, dyrelivet og menneskene.

Bærekraft

Drangsvann ligger i et rikt naturområde og skal bygges ut i pakt med omgivelsene, slik at det innfrir beboernes behov i dag, uten å ødelegge for kommende generasjoner.

Vi skal ta vare på det fysiske nærmiljøet.
Drangsvann har et biologisk mangfold få andre områder kan skilte med.  

Det er utarbeidet en stedegen vegetasjonsplan. Tresorter og planteliv skal bestå, så langt det er mulig. Der vi planter nytt vil vi i stor utstrekning bruke vekster som hører naturlig hjemme på Drangsvann.  

Store deler av Drangsvann er vedtatt vernet for inngrep, og vil beholdes som urørt skog. 

Nedre Timenes, mellom Drangsvann og Sørlandsparken, ble fredag 16. desember 2011, opprettet som naturreservat av Kongen i statsråd. Her er det registrert rovfuglreir, sjeldne hakkespetter og over 1.180 ulike arter av sommerfugler. 

Utbygger har lagt planer for viltkorridorer over til naturreservatet, samt verning av strandsoner, vann, bekker og skog.

Miljøansvar
Drangsvann-utbyggerne vil legge til rette for miljøvennlige løsninger som reduserer utslipp. Det gjelder blant annet transport, energibruk og materialbruk. Området skal bli et fyrtårn når det gjelder nytenkning rundt boliger og miljø, arkitektur, energiforsyning og trafikkløsninger. Boliger blir vendt mot sola, slik at solcellepanel på taket kan utnytte solenergien maksimalt.  

- Vi har en langsiktig utviklingshorisont med Drangsvann. Å utvikle både med hjerte og hodet, tror vi er mest lønnsomt på sikt, både for oss, samfunnet, miljøet og fremtiden til barna våre, sier Anders Buchardt.

Drangsvann grenser til Nedre Timenes naturreservat
Tiriltungeblåvinge er én av 1.180 ulike arter sommerfugler som er registrert i området.
Gi barna et slengtau og en diger, vill skog, så skal du se at de klarer å løsrive seg fra mobilen.
Boligene plasseres slik at de får optimal utnyttelse av sol og utsikt, og gir gode sosiale møteplasser mellom boligene

Erfarne utviklere

Øyvind Lauvland, daglig leder i Drangsvann AS, har 20 års erfaring fra boligmegling og boligutvikling på Sørlandet.

Eiendomsutvikler Emil Paaske kommer fra jobben som administrerende direktør for Veidekke Eiendom.

Petter Stordalen er mest kjent for hotelldrift. Til Drangsvann tar han med seg idéer fra de flotteste hotellene i verden. 

Anders Buchardt
 har fått eiendomsutvikling inn fra barnsben av. Han har i dag en stødig hånd på rattet i en lang rekke eiendomsprosjekter, med Drangsvann som det hittil største. 

Prosjektgruppa samarbeider med flere av Sørlandets mest erfarne og kompetente entreprenører i utviklingen av Drangsvann.

Anders Buchardt og Petter Stordalen gleder seg til å virkeliggjøre visjonen til Drangsvann i Randesund: Å skape Norges beste nabolag.