Skole, oppvekstsenter, barnehage, flerbrukshall og 11er fotballbane