Poddeparken - en boltreplass for alle

Nærmiljøparken, eller Poddeparken; som blir navnet på det nye området på Drangsvann, skal være en boltreplass for litt større barn, ungdommer og voksne. Det skal også være en naturlig møteplass for beboere i Randesund. Parken skal gi rom for både trening og rekreasjon i naturskjønne omgivelser.

Nærmiljøparken skal stå ferdig sommeren 2023, og den anlegges med den nye barnehagen som nærmeste nabo på den ene siden, et attraktivt boligfelt på den andre og et stort friluftsområde som en forlengelse ned mot vannet.

– Poddeparken ligger dermed i overgangen mellom det regulerte boligområdet Drangsvann og friluftsområdene. På fagspråket omtaler vi det som en mellomsone, sier Gøril.

 

3D: Rambøll

Et godt sted å være og mye mer enn en park

Utbyggerne er fulle av idéer, og sammen med Gøril blir disse testet ut for å se hva som egner seg best.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som faller naturlig inn i landskapet, slik at området fremstår mest mulig naturlig. Det er et vakkert kulturlandskap på Drangsvann.

Fra kommunens side er det bestemt at det skal anlegges en fotballbane, og det er noe som kommer hele Randesund til gode. I tillegg skal Poddeparken kobles på alle turløypene i området. Her kan du starte og avslutte treningsøkten, etter mer enn 2 mil på turstiene som omkranser området.

Treningsapparatene som kommer i Poddeparken gir anledning til å drive styrketrening utendørs. Det skal også anlegges sykkel-off-road-løyper og sandvolleyballbane. Videre skal det reises enda et kajakkhotell, tilsvarende det som allerede er tatt i bruk. Lavvo og tradisjonelt lekeplass-utstyr er også på tegnebrettet, inkludert et stort huskestativ (Ronse, på sørlandsk) og en megasklie som integreres i terrenget på en elegant måte.

Den umiddelbare tilgangen du har til naturen og ned til Drangsvannet er kanskje den største kvaliteten her, sier landskaps- arkitekt Gøril Mortensen fra Rambøll.

Et tjern som naturlig midtpunkt

Poddeparken anlegges slik at den omkranser Rundetjønn, en naturlig liten innsjø omgitt av frodig vegetasjon som vil være tiltrekkende for ulike fuglearter. Hele området forskjønnes når dette elementet bevares og oppgraderes.

Når det etableres nye boligområder i den størrelsesorden som Drangsvann representerer kommer man ikke utenom inngrep i naturen. 

– Utbyggerne har hele tiden vist et stort ansvar ved at inngrepene skal repareres, først og fremst ved at de berørte områdene skal tilbakeføres slik de var før byggeperioden startet. Det gir seg for eksempel utslag i at det ikke skal plantes nye arter. Vi sørger derfor for at hele området får en revegetasjon, ved at vi gjenoppretter den opprinnelige vegetasjonen i området på en mest mulig skånsom måte.

Området er lett tilgjengelig for alle

Det skal være enkelt å komme til Drangsvann, enten du velger bil, kollektivt, sykkel eller om du ønsker å spasere. I tilknytning til barnehagen kommer det en parkeringsplass som man kan benytte utenfor åpningstidene.

– Området er tilrettelagt for trivsel, og kommer til å bli et populært område for de som ønsker å legge turen eller treningsøkten til den nye parken, avslutter landskapsarkitekten entusiastisk.