Montèr og Kiwi etablerer seg på Drangsvann

Til glede for hele bydelen, etableres nå ny næringsvirksomhet på Drangsvann.

Drangsvann har blitt et attraktivt område for både bolig og næring. Denne uken vedtok politikerne i areal- og miljøutvalget enstemmig å sende planforslaget for næringsområde ut på høring. Området skal romme to butikker og kontorer med til sammen 7000 kvadratmeter gulv. Endelig vedtak vil bli tatt i bystyret over nyttår.

Prosjektleder Camilla Trondsen fra utbygger Oksøy Eiendom kunne fortelle til utvalget at dette er et planforslag de synes er ganske bra, og som skal fungere for leietakere og være robust over tid. Hun forteller også at «siden det ligger ved boligområdet, er vi opptatt av at utforminga blir tilpasset boligbebyggelse».

Utvalget vedtok også, etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne, å utfordre fylkeskommunen og AKT til å lage forslag for trygg kryssing over veien til nytt busstopp ved Høvågveien.

Her ses det nye næringsområdet ved innkjøringen til Drangsvann. Til høyre ser vi Montérs byggevarehus, og til venstre kan vi se den nye Kiwi-butikken.

Nærsenter

Drangsvann er regulert for 1600 – 1800 boliger, og har siden oppstart i 2018 solgt i overkant av 150 boliger. Daglig leder i Drangsvann AS, Øyvind Lauvland kan fortelle at dette blir et fint nærsenter, spesielt for C-feltet med 1000 boliger.

Det er Drangsvann som eier Kiwi-tomta, mens Oksøy Eiendom har Montér-tomta. Kiwi-butikken vil først bli bygd senere, når antall beboere er vesentlig høyere.

Saken er også omtalt på fvn.no (for abonnementer).
Nedenfor vises illustrasjonsfoto fra Kiwi-bygget av Basis Arkitekter AS.